MCS + - MEDUSA s.r.o. Piešťany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

MCS +

Transfuziológia > Separácia krv. zložiek

Haemonetics MCS+ aferézny systém zjednocuje najnovšie technológie zberu krvných zložiek do ľahkého, prenosného prístroja.

Systém MCS+ Vám ponúka:
- aferézne možnosti zberu doštičiek, červeých krviniek a kmeňových buniek
- deleukotizovabé doštičky v plno automatizovanej procedúre
- jednoduchosť pri použití a pružnosť pri nasadení
- kompatibilita pri získavaní údajov
- mobilnú aferézu

Užívateľské rozhranie

- veľký, lahko čitateľný displej
- hemokalkulátor umožňuje nastavenie parametrov darcu a požadovaných výsledných hodnôt = optimalizácia zberu krvných komponentov (napr. výťažnosť ) a účinnosť liečebných aferéz
- onlajn obrazovka s pomocou s detailnými správami
- priebežná štatistika prebiehajúcej operácie

Zber údajov

- možnosť spojenia viacerých súprav MCS+ do jedného počítača
- systém založený na MS Windows
- databáza ponúka okamžitý prístup z historickým záznamom procedúr
- obnovovanie štatistiky procedúry v reálnom čase

Ľahká manipulácia

- spotrebný materiál je navrhnutý na jednoduchú inštaláciu
- okamžitá obnova procedúr
- výmenné karty protokolov umožňujú ľahkú výmenu softvéru, čím dostáva užívatreľ do systému nejnovšie poznatky, neustály vývoj a zdokonaľovanie jednotlivých protokolov ( zvyšovanie výťažnosti, skracovanie doby separacie, zjednodušovanie obsluhy, …) -  zabezpečujú užívateľom separátora MCS + neustále inovovaný prístroj

Mobilita

- systém váži len 26 kg
- získa prístup k viacerým procedúram
- praktický pre mobilné odbery
- potrebuje plochu len 1/2 m2

Pracovné protokoly

Odber doštičiek

- LDP - trombocyty (1 až 2 TU) deleukotizované alebo bez deleukotizácie (podľa zvoleného setu) , možnosť  kombinovať so sberom 2 TU plazmy,  vysoká výťažnosť (3 - 7 x 10e11 ), leukocytárna kontaminácia v 100% menej než 1 x 10e6
- LDPRBC - kombinovaný zber 1 TU deleukotizovaných trombocytov, 1 TU deleukotizovaných trombocytov a 1 TU plazmy

Zber červených krviniek (homologný a autologný)

- SDR - 2 TU erytrocytov, podľa zvoleného setu bez deleukotizácie alebo deleukotizovaných, automatické pridávanie Sag - Manitolu, skladovanie 42 dní za štandardných podmienok
- TEA - terapeutická a autologná erytrocytaferéza
- RBCP+ - 1 TU erytrocytov (podľa zvoleného setu bez deleukotizácie alebo deleukotizova- ných) a 2 TU plazmy

Zber plazmy

- FFP - 3 TU čerstvo zamrazenej plazmy
- PPP - 3 TU zdrojovej plazmy

Terapeutické protokoly

- PBSC - zber kmeňových periférnych buniek
- liečebná veľkoobjemová plazmaferéza

Skúsenosti z praxe

- mobilný, prenosný prístroj, umiestnený na pojazdnom vozíku
- jednoduchá obsluha , postačujúce 1-2 denné zaškolenie
- ľahká údržba, sklápacie veko zamedzuje prístupu nečistôt
- nehlučná prevádzka
- plno automatický systém
- automatické plnenie setu antikoagulačným roztokom
- veľký prehľadný grafický display
- vkladanie údajov o sete, roztokoch, darcovi a obsluhe pomocou čítačky čiarového kódu.
- výstup RS 232 umožňuje prepojenie s PC alebo tlačiarňou a automaticky vytvára protokol o priebehu a výsledku separácie
- maximálny komfort pre darcu/pacienta – jednožilový prístup
- minimum citrátových reakcií – automaticky riadená hladina antikoagulačného roztoku, nízky celkový objem spracovanej krvi
- až 800 ml vysoko kvalitnej plazmy pre klinické použitie a frakcionáciu
- multikomponentné odbery ( trombocyty + erytrocyty, erytrocyty + plazma, trombocyty + plazma )
- u všetkých procedúr voliteľná kompenzácia náhradnými roztokmi
- výroba nových typov setov (napr. pre kombinované odbery, …) rozširuje spektrum možných separácií

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky