CardioPAT - MEDUSA s.r.o. Piešťany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

CardioPAT

Transfuziológia > Autotransfúzia

Haemonetics CardioPAT
prístroj na perioperatívnu autotransfúziuProdukt – premyté erytrocyty, hematokrit >70%, nezávislý na spracovanom objeme
Čerstvé erytrocyty bez konzervačných roztokov

Rozmery a hmotnosť prístroja: 21 x 26 x 23 cm, 10kg
Ľahký , malých rozmerov, prenosný

Premenlivý objem centrifugačnej komory 0 – 100 ml, spracuje už 14 ml erytrocytov
Použitie aj pri malých krvných stratách a v pediatrii

Automatická činnosť, ľahká inštalácia jednorazovej súpravy
Nevyžaduje obsluhu

Integrovaný zdroj podtlaku a záložná batéria
Sanie z drénov nepretržite aj behem transportu z operačného sálu na pooperačné odd., uchovanie údajov pri výpadku prúdu

Presné sledovanie objemu v rezervoári behem operácie aj po operácii
Ľahká kontrola fluid balance

Sledovanie vývoja krvácania
Grafické znázornenie štvrťhodinových prírastkov

Uzavretá jednorazová súprava pre intraoperačné aj pooperačné použitie
Jeden pacient = jedna súprava

Hrudná drenáž, nastavenie a sledovanie podtlaku 0 až 40 cm H2O

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky