Krvné lisy - MEDUSA s.r.o. Piešťany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Krvné lisy

Transfuziológia > Odber krvi

MacoPress Smart
automatický krvný separátor

Princípy

MacoPress Smart je automatický separátor určený na prípravu komponentov z darcovskej krvi. Je kompatibilný so všetkými, v súčasnosti dostupnými, krvnými vakmi, obidvoma Top - Top, Top - Bottom, s alebo bez inlajn filtra.
MacoPress Smart može pracovať ako nezávislá jednotka alebo pripojený na počítač na riadenie onlajn.

Hlavný lis

Hlavný lis pre elektronické riadenie, vybavený užívateľským mikroprocesorom - nevyžaduje stlačený vzduch.
Riadenie parametrov tlaku: rýchlosť, tlak, poloha a typ pohybu - na paralelnej rovine alebo s naklonenou rovinou.
Systém detekcie a udržiavania vrstvy krviniek pomocou ôsmich optických senzorov na lise a deviateho externého, všetko s plno nastaviteľnou citlivosťou.
Súbežná separácia systémov T&B (Top - Bottom).


Kvalita a bezpečnosť
- Optické senzory a regulátor prietoku zabezpečujú vysokú kvalitu a čistotu krvných komponentov. Všetky senzory majú zabudovaný automatický systém na prepočet optickej nuly.

- Indikátory správnej polohy hadíc s integrovanou onlajn detekciou hadíc.

- Grafický podsvietený LCD displej, s riadiacim menu a klávesnicou, umožňujúcou upravu programov priamo zo separátora.

MacoNet Smart
MacoNet Smart poskytuje úplné a intuitívne riadenie údajov. Separačné programy môžu byť prispôsobené priamo z menu.
Ak je MacoPress Smart pripojený k počítaču cez MacoNet Smart, stávajú sa údaje viac komplexné a proces programovania separácie je jednoduchší. Ak je dispozícii údajová sieť, MacoNet Smart umožňuje riadenie onlajn. MacoNet Smart umožňuje obojsmernú komunikáciu.

Správa údajov
MacoNet Smart poskytuje nasledujúce vlastnosti:
- monitoruje onlajn viaceré prístroje MacoPress Smart
- pružne vytvára a mení separačné programy a prenosy
- apdejtuje systámový softvér (firmware)
- robí onlajn riadenie kvality vyrábaných krvných komponentov v súlade s užívateľským nastavením, so správou o nekonformite
- importuje parametre, použité pri centrifugácii
- čiastkový reset pri chybnom načítaní čiarového kódu, zabraňujúci strate údajov
- tvorí automaticky tabuľky, denné a týždenné sumarizácie údajov o separácii
- zazanamenáva údaje a má automatický zálohovací režim - ukladá údaje a tvorí automaticky zálohu
- export údajov do programov Excel a Word
- robí kompletný záznam údajov celého procesu.

Pružnosť

- 16 predpripravených programov s najpoužívanejšími postupmi extrakcií, s možnosťou rozšírenia až na 40
- programy pre automatické odstránenie vzduchu a automatické pridávanie prídavných roztokov do červených krviniek
- až päť integrovaných váh pre odčítanie hmotnosti krvných komponentov, vrátane celej krvi
- 5 programovateľných zváracích svoriek pre automatickú alebo ručnú prevádzku, dajú sa použiť tiež ako separátne zváračky.

Sledovateľnosť

- Pre každú separáciu sa prenáša 21 parametrov do MacoNet Smart. Tieto polia sa dajú úplne riadiť MacoNet Smart-om - aktivácia, modifikácia sekvencií, cesta uloženia, formátovanie pre akékoľvek rozhranie, na dosiahnutie spolupráce s existujúcim softwérom.

Pre každú separáciu sú prenášané udaje:
- sériové číslo prístroja MacoPress Smart
- popis programu
- čistá hmotnosť každého krvného komponentu, vrátane celej krvi
- dátum, čas a trvanie separácie
- chybové kódy
- pracovné kódy ID1, ID2, ID4, parametre centrifugácie alebo čiarového kódu a klasifikácia získaných výsledkov.

MacoPrerss Smart sa dodáva na žalanie aj s RFID (radio frekvency identificator) pre sledovateľnosť krvných vakov.

Refernecie výrobku

MacoPress Smart
9MPS000   automatický separátor krvných komponentov

Obsah balenia:
9MPS000B1 MP Smart s váhou a hlavným lisom
9MPS000P2 MP Smart s bočným lisom vrátane váhy
9MPS000BP2 MP Smart s bočným lisom vrátane váhy + extra váha na hlavnom lise

Príslušenstvo a opcie
9MPS010   MacoNet Smart správca údajov
9MPS020  dodatočná váha pre hlavný lis
9MPS030  dodatočný bočný lis s váhou
9MPS040  externá váha so stolíkom
9MPS050  zváracia rukoväť s 2 m káblom
9MPS060  CDD čítačka čiarového kódu (Datalogic Touch 65)
9MPS070  sieťový kábel (pre spojenie MP Smart s iným MP Smart-om)

1. bočný lis s váhou
2. CCD čítačka čiarového kódu
3. externá zváracia rukoväť s káblom

Kompatibilita
MacoPress Smart je v súlade s CE, trieda I MDD, 93/42/EEC.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky