Krvné váhy - MEDUSA s.r.o. Piešťany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Krvné váhy

Transfuziológia > Odber krvi

Docon ®

Odberové týmy súčasnosti sa usilujú dosiahnuť rýchly a pohodlný odber v rôznych pracovných podmienkach, aby bol v súlade s najvyššími štandardmi kvality krvi.

Preto je dôležité, aby zariadenie, ktoré sa použije pri odbere krvi, zodpovedalo tejto náročnej úlohe.

Docon®, ovládač odberu, je plno automatický mixer odoberanej krvi (krvná váha). Zaručuje optimálny odber krvi podľa správnej výrobnej praxe (GMP) a tak dodržiava požiadavky na vysokú kvalitu krvných zložiek.

Najmodernejšia technológia
Mnohé vlastnosti Docon-u odrážajú úsilie MacoPharma-y  o jednoduchú obsluhu, sledovateľnosť a pokrokovosť zariadenia:
- funkcia presného váženia
- Sensoclamp - šikovné rozpoznanie hadice
- obojsmerný prenos údajov
- veľký displej s vývojovým diagramom
- integrovaná zváračka
- prevádzka na batérie pri mobilných odberoch
- ergonomický dizajn

Priateľské ovládanie

Docon umožňuje odber krvi pre obsluhu veľmi jednoduchým spôsobom
- 4 tlačítka pre jednoduchú navigáciu v menu
- ručný skener s káblom alebo s bezdrôtovou funkciou
- mohutný voľne stojaci stolík, vhodný pre všetky typy vakov
- ľahký a kompaktný pre pohodlný transport
- mohutný obal na prenos, vhodný ako stojan pri mobilnom odbere


Displej
Veľmi veľký displej (9 x 12 cm) poskytuje údaje o súčasnom stave odberu, ako trvanie odberu, dátum, čas, stav terminálu a batérie. Meranie prietoku krvi a vývojový diagram môže byť zobrazený na požiadanie.

Funkcia zvárania

Zváračka Docon-u, možnosť zvárania Docon-u, ponúka najvyšší stupeň bezpečnosti pri dodržaní integrity odberu. Zváracie operácie môžu byť zaznamenané v Docon-e.

Sensoclamp

Užívaterľsky priateľská svorka je vybavená šikovným rozpoznaním hadice. Je vybavená overenou a skontrolovanou automatickou funciou svorky. ktorá automaticky zatvorí svorku po vložení hadice.

Riadenie systému

Novinkou u Docon-u je, že môže byt integrovaný do riadiaceho systému zberu údajov Docon Network, umožňujúceho záznam celého procesu odberu, kontrolu a dokumentovanie v spoločnej databáze. Táto vlastnosť umožňuje obojsmerný výmenu údajov medzi Docon a Docon Network a serverom krvnej banky.

Docon môže byť integrovaný do akejkoľvek siete, ktorá je kdispozícii, vďaka početným možnostiam pripojenia, t.j. bezdrôtovo, RS-485 a RS-232. Docon môže byť aj individuálne naprogramovaný, použitím vlastného interfejsu (t.j. pre jednu aplikáciu). Ako možnosť je vybavenie Docon-u kompatibilitou RFID (Radio Frequency Identifikation).


Prenos údajov
Ak nie je k dipozícii počítač, je karta Docon ideálne riešenie pre mobilný odber krvi. Ak je v dome počítač. alebo je počítačom vybavená mobilná odberová jednotka, je k dispozícii jednoducho použiteľný port pre Docon RF pre bezdrôtové spojenie. Naviac je zber údajov možný aj cez RS-232 a RS-485.

Docon mobile

Docon mobile ponúka jednoduchosť a pohodlie pre starostlivosť o darcov znížením potreby zohýbania sa.
Displej zobrazuje aktuálny stav odberu.
Naviac k hlavnej funkcii skenovania čiarových kódov, má Docon Mobile klávesnicu, umožňujúcu vkladanie informácií ako teplota, hemoglobín, apod.
Docon Mobile môže pracovať z pružného držiaka (husí krk).

Príslušenstvo pre mobilné použitie

Prepravný obal - pohodlný systém nabíjania umožňuje nabíjať batérie aj keď je prepravný obal zatvorený.
Dolný priestor obalu z tvrdého plastu poskytuje dostatok úložného priestoru pre všetko zariadenie, potrebné pri mobilnom použití.
Pri vývoji obalu boli zohľadnené špeciálne požiadavky na mobilné použitie: dôraz bol kladený na minimálnu hmotnosť, na nejjednoduchšie čistenie povrchu a osobitne na pevnosť.

Systém nabíjacích batérií

Výkonný systém nabíjateľných batérií zaručuje schopnosť práce aj bez bežného elektrického napájania. Dve nabíjateľné batérie dovoľujú používať Docon medzi dvomi nabitiami až jeden týždeň, alebo 70 odberov.

Technické údaje

Hmotnosť: 3,4 kg
Rozmery: 205 x 460 x 215 mm (š x h x v)
Čítač čiarového kódu / diaľkové ovládanie: RS-232
Interfejs: PC RS-232, PC RS-585, bezdrôtový, pamäťová karta
Frekvencia bezdrôt. prenosu: 433 MHz
Pracovná teplota: 10°C to 40°C
Pracovná relatívna vlhkosť: 30 až 75 %
Napájanie: 230 V,50/60 Hz, max. 40 VA
2 nabíjateľné batérie
Zhoda s normou MDD 93/42/CEE trieda IIa

Označenie výrobku

- Docon® Standard: 9DCN000
- Docon® RF: 9DCN001
- Docon® Seal: 9DCN002
- Docon® RF + Seal: 9DCN003
- Docon® Mobile II: 9DCN301
- Docon® Card: 9DCN100
- Software Docon® Card: 9DCN110
- Software Docon® Com: 9CDN120
- Transport case: 9DCN420
- Docon® battery pack: 9DCN200
- Docon® Poll RFII: 9DCN901
- Docon Charge Battery charger: 9DCN320

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky